Anında Krediler

KOSGEB

KOBİ’lere verilen teknolojik ürün yatırımı destekleri KOSGEB tarafından yeni bir program ile farklı bir boyut...
Türkiye’de üretilmeyen ya da üretildiği halde ülke içerisinde yeterli olmadığı için yurt dışından ithal edilen...
Kendi girişimlerini kurmak için KOSGEB den hibe yada kredi almak isteyen kişiler KOSGEB eğitimlerinde iş...
Her işte başarılı olmak için sahip olunması gereken bazı özellikler vardır. Ancak bir girişimci olmak...
KOSGEB belirli sektörlerde faaliyet gösteren ya da gösterecek olan birimlere girişimcilik kredisi adı altında destek...
Kendi girişimcilerini yapmak isteyen kadın girişimcilere KOSGEB tarafından verilen 50.000 TL’ye kadar mikro kredi işletme...
Krediden önce KOSGEB’in bilinmesi şarttır; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın...