• ALTIN (TL/GR)
  974,31
  % 0,49
 • %
 • ÇEYREK ALTIN
  1.590,00
  % 0,19
 • REŞAT ALTINI
  6.379,47
  % 0,73
 • %
 • /TL
  %
 • BITCOIN/TL
  322987,653
  % -0,66
 • BIST 100
  %

İcra Borcundan Kurtulmak Kaçmak Mümkün Mü?

İcra Borcundan Kurtulmak Kaçmak Mümkün Mü?

İnsanlar ya da kurumlar, alacaklarını zamanında tahsil edemediğinde bunu devlet gücü ile yaparlar. Burada devreye giren mekanizmayı genel olarak icra olarak biliriz. İcra takibi sonucunda borcun tahsili için, borçlu olan kişiye ait menkul ve gayrimenkullere el konulması söz konusudur. Bundan dolayı da insanlar icra borcundan kurtulma kaçmak mümkün mü sorusunu sormaktadır.

Yukarıdaki soruya cevap verebilmek için icra takibi hakkında bilgi sahibi olunması gerekiyor. Bu kavramı genellikle bankaların kredi borçlarını tahsil etme süreciyle ilişkili olarak biliriz. Fakat icra takibi son derece basit bir şekilde başlatılan işlemdir. Ufak bir belge ile insanlar ya da kurumlar alacağı olduğunu iddia ederek bu takibi başlatabilir. Bundan dolayı da söz konusu işleme itiraz için borçlulara hak verilmiştir. Yani kesinleşmeden borcun tahsili mümkün değildir.

Bir Hata Sonucunda İcra Takibine Uğrayanların İzleyeceği Yollar

Eğer hakkınızdaki takibin bir yanlış ya da haksızlık sonucu başlatıldığını düşünüyorsanız, aşağıdaki yöntemleri uygulayarak bundan kurtulabilirsiniz.

Borca İtiraz Edilmesi

Yukarıda da vurgulandığı gibi takip son derece basit bir şekilde başlatılabilir. Başlatılmasının ardından borçlu olan kişiye bu durum haber verilir ve 7 günlük itiraz süreci başlar. Eğer bu süre içerisinde itiraz edilmezse, borç kesinleşir ve ödenmesi gerekir.

Hakkınızda haksız/yanlış yere bir takip açılırsa, ilgili icra dairesine ya da buraya gönderilmek üzere farklı bir daireye itiraz dilekçesi vermeniz gerekiyor. Bunu yaptığınız anda icra takibi duracaktır. Bu aşamadan sonra alacaklı itirazın kaldırılması için mahkemeye başvurabilir. Eğer başvuru yapmaz ise takip tamamen düşmüş olacaktır. İtiraz durumunda ise borçlu olmadığınızı ve bir hata yapıldığını belgelerinizle mahkemede ispat ederek bu borçtan kurtulabilirsiniz.

Benzer Yazımız  Ölen Kişinin Kredi Kartı Borcu Ne Olur?

Menfi Tespit Davası

İcra takibine itiraz etmeyi unuttunuz ya da itiraz ettiniz ve mahkeme sizi haksız bularak itirazınızı iptal etti. Bu durumlarda son bir şansınız daha var; menfi tespit davası. Bu dava ile alacaklı olan kişinin alacaklarını resmi olarak ispat etmesi gerekiyor. Bunun için mahkemeye belgelerini sunmalıdır. Eğer mahkeme sunulan belgeleri yetersiz görürse, borçtan tamamen kurtulmuş olursunuz.

İstirdat Davası

İcra takibi başlatılmış, kesinleşmiş ve haciz yolu ile tahsil edilmiş olsa dahi, farklı bir dava ile bunların tekrar geri alınması mümkündür. Açılacak olan istirdat davası ile insanlar, borçlu olmadıklarının tespit edilmesini mahkemeden talep eder. Mahkeme yaptığı araştırma sonucunda kişinin borçlu olmadığını tespit edilirse, haciz yolu ile tahsil edilen para ilgili kişiye geri ödenir.

Gerçekten Borçlu Olan Kişilerin İcra Takibinden Kurtulmak İçin İzleyeceği Yollar

Bir hata sonucunda değil, gerçekten borçlu olduğunuz için hakkınızda icra takibi varsa, aşağıdaki yolları uygulayarak bu borçtan kurtulabilirsiniz.

İmzaya İtiraz

Bono, çek ve benzer evraklardan dolayı başlatılan takip, genellikle kolay bir şekilde durdurulamaz. Çünkü bu belgeler, borçlu olunduğunu net bir şekilde göstermektedir. Hangi sebeple verildiği ise söz konusu takibi engellemez. Kambiyo takipleri bu derece net ve keskindir. Bu tür durumlarda, borçtan haber etmek için kişiler ihtar ile birlikte söz konusu belge de gönderilir. Borçtan kurtulmak için belgenin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve tahribat yapılıp yapılmadığının araştırılması gerekiyor. Bu tür bir unsur fark edildiğinde itiraz edilerek borçtan kurtulmak mümkündür.

Zamanaşımı

Bir borca dair icra takibi, borcun ödenmemesinin meydana geldiği tarihten başlamak suretiyle 10 yıl içinde yapılması gerekiyor. Bu süre içinde yapılmayan takip, geçersiz sayılacak ve düşürülecektir.

Bunların dışında gerçekten borçlu olduğunuz durumlardan kaynaklanan icra takibinde kurtulmanız mümkün değildir. Borcunuzu ödemeniz gerekiyor. Bu noktada bilinmesi gereken bir diğer önemli husus ise itiraz ile ilgilidir. İtiraz her ne kadar takibin durmasını sağlasa da tamamen ortadan kalkmasını sağlamaz. Ayrıca itiraz süreci sonunda haksız bulunmanız durumunda borcunuz %20 oranında artacaktır.

Benzer Yazımız  Kefile İcra Gelir Mi Kurtulma Öneriler